Persondatapolitik til kunder

Som led i indgåelsen af en aftale omkring udførelse af div. tømrer- & snedkerarbejde hos dig behandler Tømrer-/snedkerforretning Reinold Jørgensen ApS, cvr. 13 99 66 79, som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) vedrørende dig.

 

Reinold Jørgensen ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

 

Dine personoplysninger kan/vil blive videregivet til evt. underentreprenør, offentlige myndigheder, rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.

 

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig kan Reinold Jørgensen ApS indsamle almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

 

Reinold Jørgensen ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Reinold Jørgensen ApS behandler om dig:

 

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Reinold Jørgensen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *